ERGOTHERAPIE

ERGOTHERAPIE

ERGOTHERAPIE

Ergotherapie is gericht op de activiteiten van mensen die ze belangrijk vinden én niet meer naar wens kunnen uitvoeren in de eigen omgeving (occupation-based werken). Ergotherapeuten dragen bij aan het mogelijk maken van de dagelijkse activiteiten en participatie van mensen.

Werkwijze
Naar aanleiding van je hulpvraag zal de ergotherapeut samen met jou bekijken wat er nodig is. Op basis van je mogelijkheden en eigen inbreng wordt er een behandelplan opgesteld. Praktische interventies op maat zijn er op gericht om uw mogelijkheden te gaan benutten bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de thuissituatie, werk, hobby’s of studie. De therapie kan in de thuissituatie plaats vinden, op de praktijk, op het werk of kan vorm krijgen als begeleiding bij contact met het UWV, de gemeente, arbeidsre-integratie bureau of ander instanties.

Vragen?
Heb je een vraag of twijfel je of jouw vraag thuis hoort bij de ergotherapeut neem dan gerust contact op. Zij kan met je meekijken en meedenken wat zij voor je kan doen.

Het Groene Kader is een ergotherapie praktijk gespecialiseerd in psychosomatische klachten. Je kunt bij me terecht met o.a. Voor het aanvragen van voorzieningen en aanpassingen in huis ben je niet aan het goede adres bij mij. Dan verwijs ik je graag door naar een collega. Ik werk daarvoor samen met Ergotherapie in Drenthe.