Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Ergotherapie Het Groene Kader
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij een behandelovereenkomst ergotherapie met Het Groene Kader.

1. Aanmelden en afspraken.
Ergotherapie bij Het Groene Kader is direct toegankelijk, dit betekent dat u zonder verwijzing van een huisarts of medisch specialist in aanmerking kan komen voor ergotherapie. Als u geen verwijzing heeft is de ergotherapeut verplicht een korte screening te doen en de uitslag hiervan te delen met uw huisarts.
Na aanmelding voor ergotherapie wordt er een intakegesprek gepland van gemiddeld 60 minuten. Dit gesprek vindt in overleg met u plaats op de behandel locatie Zweeloo, bij u thuis of via videobellen.

2. Verzetten of afzeggen afspraak.
Wanneer u onverhoopt een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Dit kan telefonisch of via de mail. Wanneer u een gemaakte afspraak heeft afgezegd neemt u zelf contact op voor het maken van een nieuwe afspraak.
Heeft u binnen 24 uur van de afspraak afgezegd, dan breng ik de afspraak in rekening.

3. Privacy
Vanaf het moment van aanmelding wordt er een dossier aangemaakt. De dossiervorming is gebonden aan de wettelijke regels. Bekijk de Privacyverklaring voor uitgebreide informatie hoe er wordt omgegaan met uw gegevens en de bescherming daarvan.
Ergotherapeuten zijn gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er alleen informatie wordt uitgewisseld met andere zorgverleners wanneer deze direct betrokken zijn bij uw behandeling en u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

4. Bereikbaarheid
Het Groene Kader is bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 op het telefoonnummer (+31) 6-41313748 door te bellen of een WhatsApp te sturen. U kunt ten alle tijden een mail sturen naar info@hetgroenekader.nl. Er wordt zo spoedig mogelijk op uw bericht gereageerd.

5. Vergoeding
Er wordt 10 uur ergotherapie vanuit uw basisverzekering vergoed. De behandeling wordt rechtsreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd. De kosten die bij uw zorgverzekering in rekening worden gebracht komen ten laste van het verplichte eigen risico als uw eigen risico nog niet gebruikt is.
Wanneer u de kosten zelf betaald geleden de volgenden tarieven:
Behandeling ergotherapie per kwartier          22,50 euro
Aan-huis-toeslag                                         30,00 euro
Niet nagekomen afspraak                           75,00 euro

6. Compliment, tip of klachten
Het Groene Kader doet er alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen en kwalitatief goede zorg te bieden. Hierbij zijn complimenten en tips erg behulpzaam. Dit kan direct bij de behandelaar of via de klanttevredenheid enquête. U kunt Het Groene Kader ook behoordelen via zorgkaart Nederland. Door uw ervaring te delen kan je anderen helpen de juiste zorg te vinden.

Als u een klacht heeft kunt u het volgende doen:
Als u niet tevreden bent over de behandeling van de ergotherapeut meldt u dit in eerste instantie schriftelijk of per mail aan de betreffende behandelaar. De ergotherapeut zal met u het gesprek aangaan en kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden.  Wanneer dit niet lukt of er is een goede reden dat u dat gesprek wilt vermijden kunt u contact opnemen met Klachten Loket Paramedici.

Het Groene Kader is aangesloten bij dit klachtenloket.
Klachtencommissie Paramedici
Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Tel: 033-4216189