Privacy verklaring

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring – Ergotherapie Het Groene Kader
De vertrouwelijkheid van de gegevens die u aan ons verstrekt is van belang voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medische behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie over hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

Informatie over de praktijk
Praktijknaam:               Het Groene Kader
Adres:                            Marktstraat 2C
Postcode/Plaats:            7851 AB, Zweeloo
Telefoonnummer:          (+31)6-41313748

Monique van Poppel is de functionaris gegevensbescherming en is te bereiken via info@hetgroenekader.nl

Doel en wettelijke basis voor de verwerking
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:
-Het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een medische behandeling.
-Het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.
Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij uitdrukkelijk met u vooraf overeengekomen.
Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan de wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

Welke gegevens worden opgeslagen en waar?
Van u worden contact gegevens, gegevens van uw verzekering bij uw zorgverzekeraar en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen in uw elektronisch patiënten dossier (EPD). Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software. Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (iso 17001 en NEN 7510). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daarvoor op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

De bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na de bewaartermijnen worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?
U heeft als betrokkenen een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Het recht op:
-Inzage dossier:
U heeft het recht om uw medische dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
-Rectificatie:
U heeft het recht om medische gegevens in uw dossier te veranderen.
-Vernietiging:
U heeft het recht om uw medische dossier te laten vernietigen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt u een verzoek richten tot de praktijk op emailadres info@hetgroenekader.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring?
Stuur ons dan een email op info@hetgroenekader.nl.
Mocht het noodzakelijk zijn kunt een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer 0900-2001 201