Post Covid

Post Covid

Post Covid

Post Covid

Bij Post Covid ziet men een verscheidenheid aan klachten.

Verminderde inspanningsmogelijkheden

Een deel van de cliënten kampt met ernstig conditieverlies door inactiviteit, maar kan door fysieke training de conditie goed opbouwen. 

Autonome klachten

Hierbij staan diepe vermoeidheidsklachten voorop, gecombineerd met tal van andere klachten, waarbij kortademigheid, hoesten, pijn op de borst, hartkloppingen, duizeligheid, koorts na inspanning en maag en darmklachten vaak voorkomen. Tijdens inspanningstesten scoren deze cliënten soms opmerkelijk goed, om daarna last te krijgen van een langdurige terugval. Deze terugval wordt post-exertionele malaise (PEM) genoemd. De klachten kennen een grillig beloop, met veel slechte dagen en soms een goede dag. 

Cognitieve klachten

Naast vermoeidheid komen cognitieve klachten voor zoals de vergeetachtigheid, aandachts- en concentratieproblemen en (sensorische) overprikkelingsverschijnselen. Het gaat hierbij niet om cognitieve stoornissen. Het intellectueel vermogen en de cognitieve capaciteiten zijn op goede momenten intact. Wel maak je vergissingen, ben je vergeetachtig en kun je last hebben van de zogenoemde ‘brain fog’ of ‘hersenmist’. 

Psychische klachten

Naast dat er veel lichamelijke en cognitieve klachten zijn, is Post Covid vaak een lang herstelproces dat invloed heeft op je stemming. Je raakt gefrustreerd, ontmoedigd, somber of angstig. Het kan ook zijn dat je meer gaat piekeren en slechter gaat slapen.

In mijn ergotherapeutische begeleiding heb ik aandacht voor alle bovengenoemde aspecten, zowel de lichamelijke als psychische. Ik geef voorlichting over de klachten in relatie tot jouw dagelijkse functioneren. Daarna onderzoeken we je huidige belastbaarheid, er is aandacht voor ontspanning, inspanning en herstel op een voor jouw passende manier. Je leert je eigen grenzen herkennen, gaan we aan de slag met het opbouwen van je reserve energie en maken we stap voor stap een opbouwplan voor de activiteiten die jij belangrijk vindt. We zoeken samen naar een balans tussen de activiteiten die moeten en wat je fijn of ontspannend vindt om te doen.

Een optie is ook om ReAttach in te zetten. Een vorm van therapie waarbij de prikkelverwerking wordt gestimuleerd.