Chronische Pijn, Chronische Vermoeidheid en ALK

Chronische Pijn, Chronische Vermoeidheid en ALK

Chronische Pijn, Chronische Vermoeidheid en ALK

ALK

ALK staat voor Aanhoudend Lichamelijke Klachten. Dit kan zowel vermoeidheid als pijn betreffen of een combinatie van beiden. Het kan in allerlei lichaamsdelen voorkomen, bijvoorbeeld in de darmen, de gewrichten, spieren of het hoofd. Sommige ALK komen in het hele lichaam voor.

Soms kan er een verklaring gevonden worden voor je klachten en soms, na uitgebreid onderzoek, wordt er geen verklaring gevonden.

Als je klachten aanhouden en veel invloed op je leven hebben, is het belangrijk om te kijken wat daarop van invloed is. We kijken daarbij naar drie soorten factoren.
De eerste zijn de biologische factoren, dat wil zeggen alles wat er in je lichaam speelt. Dat kan gaan om een lichamelijke oorzaak voor de klachten zelf, maar ook over de rest van je gezondheid. Voor de ernst van je klachten maakt het bijvoorbeeld verschil hoe gezond of fit je verder bent. Of je nog andere klachten of aandoeningen hebt. Hoe je beweegpatroon is, je voeding, je slaap.
De tweede zijn de psychologische factoren. Wat voor gedachten of gevoelens heb je? Ben je aan het piekeren, bang hoe het verder zal gaan? Voel je je heel boos of verdrietig? Als je veel moeilijke gedachten of gevoelens hebt, kan dit je lichamelijke klachten versterken.
De derde zijn de sociale factoren. Wat zijn de gevolgen van je klachten voor de omgang met de mensen om je heen? Voor je werk of school? Voor je woonsituatie of je financiën? Heb je ruimte vanuit je omstandigheden om niet meer te doen dan je nu kunt? Ook druk vanuit je omstandigheden kan lichamelijke klachten versterken.

Chronische Pijn (ALK)

Als pijn langer dan drie maanden bestaat, continu of wisselend van aard is en niet goed verklaard kan worden door een beschadiging in het lichaam, noemt men dit chronische pijn. Soms is er een aanleiding geweest voor de pijn in de vorm van een wond of een ontsteking of overbelasting. Soms is er geen aanleiding geweest en ontstaat de pijn geleidelijk. In de meeste gevallen gaat pijn door een wond of ontsteking weer over na zes weken of maximaal binnen drie maanden.

Het langer aanhouden van de pijn kan worden veroorzaakt door veel verschillende factoren. Zo kan ‘het niet weten wat de oorzaak is’ een belangrijke factor zijn (of de verkeerde ideeën daar over hebben),  verkrampt bewegen, een slechte conditie, maar ook zorgen over (de oorzaak van) de pijn kunnen de klachten in stand houden. Bovendien kunnen depressie, frustraties, angsten of traumatische ervaringen het overgevoelig worden voor pijn verergeren. Ook de manier waarop u met de klachten omgaat is van belang. Sommige mensen vermijden uit alle macht alle bewegingen die pijn doen, anderen daarentegen nemen nooit rust en gaan altijd maar door. Tot slot kan ook verkeerde medicatie leiden tot het overgevoelig worden.

Als pijn niet overgaat, is het belangrijk om goed te kijken naar dergelijke factoren, die mogelijk van invloed zijn op het blijven bestaan van de klachten.

In de ergotherapiebehandeling brengen we de pijn in kaart, geef ik voorlichting over hoe pijn in het lichaam en de hersenen werkt en kijken we samen welke factoren van invloed zijn op de pijn. Dit betreft lichamelijke, psychische en sociale factoren. Er wordt gekeken naar je activiteitenpatroon en gedragspatronen en werken toe naar een balans in rust, herstel, ontspanning en bewegen.

Samen met jou kijk ik waar voor jou de ingang kan zijn voor verandering.

Chronische Vermoeidheid (ALK)

Vermoeidheid kan een gevolg zijn van een aandoening, overbelasting en soms heeft het geen direct aanwijsbare oorzaak. Het kan zijn dat je last hebt van lichamelijke vermoeidheid; bijvoorbeeld na fysieke inspanning zoals traplopen of boodschappen doen. Het kan ook zijn dat je last hebt van mentale vermoeidheid. Je hebt dan bijvoorbeeld concentratieproblemen of moeite om dingen te onthouden. Daarnaast kan het ook een combinatie zijn van fysieke en mentale vermoeidheid.

Constant moe zijn kan veel gevolgen hebben voor je dagelijks leven. Zo belemmert het je misschien in je werk, heb je moeite met huishoudelijke taken of sociale activiteiten. Soms is het moeilijk om aan anderen uit te leggen waarom je zo vermoeid bent en hoe je dit ervaart. Daarnaast kan het lastig zijn om in te schatten hoeveel je aankunt en wanneer je wel of niet gehoor moet geven aan de vermoeidheid.

In de ergotherapiebehandeling kijken wij samen naar hoe je vermoeidheid eruit ziet en welke factoren de vermoeidheid beïnvloeden. Denk daarbij aan lichamelijke, psychische en sociale factoren. Ook kijken we naar hoe jij gewend bent om activiteiten aan te pakken. Er wordt gewerkt aan het herstel van je reserve energie, bewustwording van je gedragspatronen, je leert je energie te verdelen en je krijgt praktische tools om anders om te gaan met de energie je hebt.