Herstel na ziekte of ongeval

Herstel na ziekte of ongeval

Herstel na ziekte of ongeval

Na een ziekte of ongeval kan het lastig zijn het leven weer op te pakken. Revalideren na zo’n ingrijpende gebeurtenis kost tijd. Het kan zijn dat je licht hersenletsel of hersenkneuzing hebt opgelopen na een auto-ongeval, dat er nog veel hoofdpijn blijft, je overprikkelt bent of dat je je oude energiepeil niet meer bereikt na een lang ziekte bed. We kijken samen naar jouw wensen en mogelijkheden en naar hoe je ondanks je klachten en beperkingen je leven zo veel mogelijk op de rit kan krijgen.

Zo onderzoeken we je huidige belastbaarheid, ik geeft voorlichting over vermoeidheid en/of prikkelverwerking, is er aandacht voor rust en tijd om te herstellen, leer je je eigen grenzen herkennen, kijken we naar energieverdeling en maken we, op geleide van je energie, een opbouwplan voor de activiteiten die jij belangrijk vindt.

Revalideren na ziekte of ongeval kan onder andere nodig zijn na:

  • Licht traumatisch hersenletsel
  • Hersenschudding (post-commotioneel syndroom)
  • TIA (trans ischemisch accident)
  • Covid
  • Kanker