Problemen in het handelen door Psychische klachten

Problemen in het handelen door Psychische klachten

Problemen in het handelen door Psychische klachten

Ergotherapie kan worden ingezet voor mensen die door psychische klachten moeite hebben om mee te doen aan het alledaagse leven. Je kunt daarbij denken aan onder andere depressie, angst, autisme, PTSS en AD(H)D.
Concreet kan een ergotherapeutische behandeling bijdragen aan een grotere zelfredzaamheid en eigen regie; inzicht geven in de procesvaardigheden waarop een activiteit vast loopt, het verbeteren van deze vaardigheden of leren hoe deze te compenseren; het verbeteren van vaardigheden in het vervullen van sociale rollen en participatie. De kracht van ergotherapie is het denken in mogelijkheden in plaats van denken in problemen. Ik zoek samen met jou naar praktische oplossingen.
Tijdens de behandeling is afstemming en samenwerking met je omgeving en andere behandelaren van belang. Door de krachten te bundelen is de kans op succes groter en kun je vanuit meerdere invalshoeken ondersteund worden.