Verwijzing & Vergoeding

Verwijzing

Ergotherapie is direct toegankelijk. Dat betekent dat u rechtstreeks een afspraak kan maken met de ergotherapeut, zonder een verwijzing van de (huis)arts. De uitzondering hierop zijn de verzekeraars die vallen onder de CZ groep. De ergotherapeut brengt de (huis)arts, met uw toestemming, op de hoogte van uw behandeling bij de ergotherapeut.

Verwijzing naar de ergotherapeut kan ook middels een verwijzing van uw (huis)arts.

Vergoeding

Ergotherapie zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Op jaarbasis worden 10 uur ergotherapie vergoed. Houdt daarbij rekening met uw algemene eigen risico. Als uw eigen risico nog niet gebruikt is dat jaar, dan komt de vergoeding van ergotherapie uit dit eigen risico. Als u een aanvullende verzekering heeft, kunt u recht hebben op een extra vergoeding. Informeer hiervoor bij uw ziektekostenverzekering of kijk in uw polis.

Afspraken die niet 24-uur van tevoren afgezegd zijn, worden bij u in rekening gebracht.

Vragen

Heeft u vragen over de verwijzing naar of vergoeding ergotherapie neemt u dan contact op, dan helpen we u graag verder.

Klachten

Het kan altijd gebeuren dat er fouten gemaakt worden of dat u niet tevreden bent over de behandeling. Als dat gebeurt dan hoor ik dat graag van u. Samen kunnen we dan kijken of we eruit kunnen komen. Mocht dat voor u niet voldoende opleveren, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Hiervoor is mijn praktijk aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. U kunt terecht bij het Klachtenloket Paramedici Daar kunt u ook informatie vinden over de procedure.